Rechtsgebieden

Registratie rechtsgebiedenregister Orde van Advocaten

De hierna genoemde advocaat heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

Marianne Zeeman staat geregistreerd op de volgende rechtsgebieden:

  • Verbintenissenrecht (sub-rechtsgebied: Agentuur en distributie)
  • Ondernemingsrecht (sub-rechtsgebieden: Vennootschappen, Verenigingen en stichtingen, Fusies en overnames alsmede Bestuurdersaansprakelijkheid)

Op grond van deze registratie is zij uit hoofde van artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur, verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.