Partner Boost v.o.f. plus

 9.999,00

Voor vennoten van de (nog op te richten) v.o.f. of commanditaire vennootschap die goed begeleid willen worden bij de totstandkoming van de vennootschapsovereenkomst.

In dit traject:

  • Handboek met informatie en de uitvoerige vragenlijst
  • Een vragensessie van maximaal een uur waarin de ingevulde vragenlijst en resterende vragen worden behandelend
  • Een eerste concept van de overeenkomst
  • Tijdswaarborg
  • Eén begeleidingsgesprek van maximaal een uur waarin de op- en aanmerkingen op het eerste concept van de overeenkomst worden besproken en eventuele discussies kunnen worden beslecht.
  • Een finale overeenkomst