Partner Boost B.V. premium

 9.999,00

Voor aandeelhouders van de (nog op te richten) B.V. die volledig ontzorgt willen worden en/of extra begeleiding nodig hebben bij de totstandkoming van de aandeelhoudersovereenkomst.

In dit traject:

  • Handboek met informatie en de uitvoerige vragenlijst
  • Een vragensessie van maximaal vier uur waarin de vragenlijst en resterende vragen worden behandelend
  • Een eerste concept van de overeenkomst
  • Tijdswaarborg
  • Een maximum van twee begeleidingsgesprekken (van maximaal drie uur per stuk) waarin de op- en aanmerkingen op het eerste concept van de overeenkomst worden besproken en waarin deelonderwerpen kunnen worden besproken die voor jullie lastig blijken te zijn. Mochten meer gesprekken nodig zijn, kan dit tegen een gereduceerd uurtarief
  • Een finale overeenkomst