Partner Boost B.V. plus

 9.999,00

Voor aandeelhouders van de (nog op te richten) B.V. die goed begeleid willen worden bij de totstandkoming van de aandeelhoudersovereenkomst.

In dit traject:

  • Handboek met informatie en de uitvoerige vragenlijst
  • Een vragensessie van maximaal een uur waarin de ingevulde vragenlijst en resterende vragen worden behandelend
  • Een eerste concept van de overeenkomst
  • Tijdswaarborg
  • Eén begeleidingsgesprek van maximaal een uur waarin de op- en aanmerkingen op het eerste concept van de overeenkomst worden besproken en eventuele discussies kunnen worden beslecht.
  • Een finale overeenkomst