Kantoor informatie

Beroepsaansprakelijkheid

SCHERP | LEGAL heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij JNGP. De Stichting Derdengelden is daarin meeverzekerd, alsook andere nevenfuncties. Iedere aansprakelijkheid van SCHERP | LEGAL is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Waarneming en vervanging

Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat één van de advocaten niet bereikbaar is vanwege ziekte, vakantie of andere (bijzondere) omstandigheden. Eén van de andere advocaten dan wel de officemanager helpt je graag uit de brand.
In uiterste nood, beschikt ons kantoor over een waarnemer. In dat geval kun je contact opnemen met onze waarnemer mr. M.H. (Menno) Godthelp. Hij is te bereiken via:

Windroos Advocatuur
Sluisplein 46
1975 AG IJMUIDEN
Tel.: 085 - 301 95 95